LANDING PAGE LÀ GÌ ?

Landing Page là một trang web đơn, độc lập thường được sử dụng trong các chiến dịch marketing và quảng cáo. Landing Page được thiết kế để dẫn dắt và thuyết phục người đọc thực hiện một hành động chuyển đổi cụ thể.

LỢI ÍCH CỦA MỘT LANDING PAGE TRONG BÁN HÀNG

Vì landing Page là trang đơn chỉ miêu tả các tính năng chuyên biệt của một sản phẩm vì vậy, Khi khách hàng xem sẽ không bị sao nhãng bởi những thông tin khác.

Thể hiện chi tiết về sản phẩm của bạn

Giúp khách hàng hiểu rõ về sản phẩm

Tạo trang quảng cáo hấp dẫn chuyên biệt

Điều hướng khách hàng tốt hơn

Thu thập thông tin khách hàng hiệu quả

Tăng tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng thực

Phát triển Data Email marketing

Hỗ Trợ Miễn phí : 0888 66 88 95

QUY TRÌNH THIẾT KẾ LANDING PAGE

Thể hiện chi tiết về sản phẩm của bạn

Thiết kế giao diện Landing Page

Triển khai làm Langding Page trong 1 ngày

Bàn giao & Hướng dẫn sử dụng